Welkom op de pagina van de Afdeling Friesland

Samenstelling afdelingsbestuur Friesland

 
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
2e-Secretaris
Penningmeester
 
Res Lkol bd Inf
RIJWF
Gerard Frijling
Res Maj MJD
Mr. Dr. Pieter 't Hart
Res Elnt cav
Huz v Sytzama
Johan Robijn
Res Maj Inf
RIJWF
Sicor Smits
Res Elt Klu bd
Gert van Meegdenburg
Als u op een van de onderstaande buttons klikt komt u op het activiteiten van de KVNRO-afdeling Friesland