Welkom op de pagina van de Afdeling OostKVNRO afdeling OOST

Nieuwsbericht 2021 nr. 5.

ACTIVITEITEN

14 april 2021

Geachte leden van onze afdeling Oost,

“Wij hopen dat het u in deze buitengewone tijden goed gaat, waarbij wij ons wel realiseren dat een ieder de gevolgen van het COVID-19 virus op indringende wijze heeft ervaren of kan ervaren, zowel qua gezondheid als economisch.”
Deze zin schreef ik in oktober 2020 ook al; veel verandering in de situatie is er sindsdien niet gekomen, helaas.
Vanuit de media worden we elk uur, de hele dag, wijs gemaakt dat we met zijn allen het Coronaregime bijna niet meer kunnen volhouden. Burgers beginnen zich openlijk te verzetten tegen de maatregelen die ons uit deze crisis moeten loodsen. De echte strijders, de verpleegkundigen en artsen op de IC’s, moeten met lede ogen aanzien dat, wat ze ook doen, veel medeburgers van dit land er niets of te weinig op uit doen en toch door het virus te pakken worden genomen.

Het bestuur is in de tussentijd virtueel bij elkaar geweest om een aantal lopende zaken te bespreken, maar veel meer dan op de winkel passen valt er helaas aan activiteiten niet te melden.

Web meeting
Om de stilte te doorbreken, is het plan opgevat om in deze maand april een web meeting te organiseren van ca. 1 uur met daarin enkele mededelingen van het bestuur en misschien een paar korte videoclips om de gedachten wat te verzetten. We kunnen elkaar bij die gelegenheid weer eens aankijken en van elkaar horen hoe het met ons gaat. Ook kunnen we naar voren kijken en wil het bestuur graag van u vernemen wat uw wensen zijn ten aanzien van toekomstige activiteiten. De web meeting wordt op woensdag 28 april 2021 gehouden van 19.30 uur tot ca. 20.30 uur. Om deel te nemen aan de web meeting heeft u een inloglink nodig. Degenen die willen meedoen worden verzocht om uiterlijk 26 april dit voornemen kenbaar te maken aan de secretaris zodat deze u de inloglink in een emailbericht kan toesturen.

Financiën
Omdat er meer dan een jaar lang geen activiteiten zijn geweest of nog op de rol staan, is er ook geen begroting en geen financieel jaarverslag gemaakt.
Voor de financieel nieuwsgierigen de volgende kentallen van 2020, zoals die door de penningmeester zijn opgegeven:
Saldo activa: € 5.329
Geen uitstaande vorderingen of schuldeisers
Inkomsten: € 984
Uitgaven: € 356

Statistieken
• Overleden: Dick van Heuvelen
• Verhuisd naar andere regio: Rietkerk
• Lidmaatschap opgezegd: Thoonen
• Aantal actieve, minder actieve en passieve leden: 157

Ledenbijeenkomst
Alhoewel we als afdeling geen statutaire verplichting hebben om jaarlijks een Algemene Ledenvergadering te houden, willen we onze leden toch de gelegenheid geven het bestuursbeleid te toetsen. Rekening houdend met de beloofde vaccinatiegraad en onder de nodige voorbehouden, willen we een fysieke bijeenkomst houden op donderdag 28 oktober 2021 in de Kumpulan op landgoed Bronbeek in Arnhem van 16:00 – 19:00 uur. Een voordracht door een gastspreker en een gezamenlijke rijstmaaltijd van de afdeling staan op ons programma. Ook hierover ontvangt u nader bericht.

KVNRO landelijk
U heeft inmiddels een oproep gekregen voor de ALV op 19 mei 2021. Dit zal een web meeting zijn, die start om 20:00 uur. Zie de oproep en bijzonderheden op de KVNRO-website.

KVNRO-website
Mocht u de site nog niet hebben bezocht, doe dat toch eens! De site is geheel gemoderniseerd en geactualiseerd en steeds meer informatie zal daar te vinden zijn.
U treft daar ook de brandbrief aan, die op 14 maart jl. door de KVNRO is verstuurd aan de regering. Op 16 maart gaf demissionair minister van Defensie Bijleveld een interview over de inzet van het leger in crises. Is dit toeval?

WhatsApp-groep Oost:
Aanmelding s.v.p. via e-mail met vermelding van uw mobiele telefoonnummer.

Graag ontvangen wij uw e-mail bericht omtrent uw voornemens deze activiteiten bij te wonen!

Kol b.d. Gerard Lettinga
Voorzitter
M: 0621 250 734
E: g.lettinga@gmail.com

Maj b.d. Hans Weber
Secretaris
M: 0622 027 928
E: hansweber1951@gmail.com

Activiteiten Afdeling Oost

Er zijn geen aankomende events.

Contactpersonen