Welkom op de pagina van de Afdeling Oost

Nieuwsbrief, 6 oktober 2020
Geachte leden van onze afdeling Oost,

Wij hopen dat het u in deze buitengewone tijden goed gaat, waarbij wij ons wel realiseren dat een ieder de gevolgen van het COVID-19 virus op indringende wijze heeft ervaren of kan ervaren, zowel qua gezondheid als economisch.
De beperkingen in onze bewegingsvrijheid en de wijze waarop wij nu noodzakelijkerwijs elkaar nog kunnen ontmoeten hebben uiteraard ook gevolgen voor het verenigingsleven van onze afdeling.
De activiteiten zijn nagenoeg tot stilstand gekomen. We kunnen voor onze activiteiten nauwelijks en met de nodige voorwaarden in de voor ons vertrouwde kazernes terecht. Dat maakt het houden van een ledenvergadering en een lezing dus lastig. Het diner-dansant, dat gepland stond voor 14 november, zal geen doorgang vinden. Zelfs met een beperkte groep zijn de risico's te groot. De veiligheid van onze leden is daarbij steeds van doorslaggevende betekenis.

Toch zijn er nog enkele mogelijkheden voor het kunnen bijwonen van enkele bijeenkomsten.

Op maandagavond 28 september j.l. werd de digitale landelijke algemene ledenvergadering (AV) gehouden via een live stream webinar. Ondanks de gedetailleerde aankondiging naar alle leden van de KVNRO werd daaraan door slechts 30 leden deelgenomen. Helaas hebben klaarblijkelijk veel van de betrokken leden, ook van onze afdeling, de digitale weg hierheen niet kunnen vinden.

BAV
Op 2 november a.s. zal er een digitale landelijke buitengewone algemene ledenvergadering (BAV) plaats vinden via een live stream webinar. Een belangrijke vergadering waarin het beleid voor de nabije toekomst zal worden ontvouwd en een nieuw Hoofdbestuur zal worden gekozen.
Wij, bestuur van afdeling Oost, roepen u op hieraan deel te nemen. U heeft inmiddels een uitnodiging van het HB a.i. ontvangen. Daarin staat hoe u zich kunt aanmelden. Denk aan uw registratie voor deelname: die moet vóór maandag 26 oktober 2020, 15:00 uur bij de algemeen secretaris binnen zijn!

Wij hebben de mogelijkheid en wenselijkheid om vooraf in oktober een ledenvergadering voor onze afdeling Oost te houden onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat met de huidige aangescherpte beperkingen dit niet wenselijk is.

De contactborrels kunnen alleen geïmproviseerd plaatsvinden in de openlucht, waarbij de weersomstandigheden van bepalende invloed zijn op de aanwezigheid.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Kol b.d. G. Lettinga
Voorzitter

Maj b.d. Hans Weber
Secretaris

Activiteiten Afdeling Oost

Er zijn geen aankomende events.

Contactpersonen