Welkom op de pagina van de Afdeling Oost

Nieuwsbrief, 6 oktober 2020
Geachte leden van onze afdeling Oost,

Wij hopen dat het u in deze buitengewone tijden goed gaat, waarbij wij ons wel realiseren dat een ieder de gevolgen van het COVID-19 virus op indringende wijze heeft ervaren of kan ervaren, zowel qua gezondheid als economisch.
De beperkingen in onze bewegingsvrijheid en de wijze waarop wij nu noodzakelijkerwijs elkaar nog kunnen ontmoeten hebben uiteraard ook gevolgen voor het verenigingsleven van onze afdeling.
De activiteiten zijn nagenoeg tot stilstand gekomen. We kunnen voor onze activiteiten nauwelijks en met de nodige voorwaarden in de voor ons vertrouwde kazernes terecht. Dat maakt het houden van een ledenvergadering en een lezing dus lastig. Het diner-dansant, dat gepland stond voor 14 november, zal geen doorgang vinden. Zelfs met een beperkte groep zijn de risico's te groot. De veiligheid van onze leden is daarbij steeds van doorslaggevende betekenis.

Toch zijn er nog enkele mogelijkheden voor het kunnen bijwonen van enkele bijeenkomsten.

Op maandagavond 28 september j.l. werd de digitale landelijke algemene ledenvergadering (AV) gehouden via een live stream webinar. Ondanks de gedetailleerde aankondiging naar alle leden van de KVNRO werd daaraan door slechts 30 leden deelgenomen. Helaas hebben klaarblijkelijk veel van de betrokken leden, ook van onze afdeling, de digitale weg hierheen niet kunnen vinden.

BAV
Op 2 november a.s. zal er een digitale landelijke buitengewone algemene ledenvergadering (BAV) plaats vinden via een live stream webinar. Een belangrijke vergadering waarin het beleid voor de nabije toekomst zal worden ontvouwd en een nieuw Hoofdbestuur zal worden gekozen.
Wij, bestuur van afdeling Oost, roepen u op hieraan deel te nemen. U heeft inmiddels een uitnodiging van het HB a.i. ontvangen. Daarin staat hoe u zich kunt aanmelden. Denk aan uw registratie voor deelname: die moet vóór maandag 26 oktober 2020, 15:00 uur bij de algemeen secretaris binnen zijn!

Wij hebben de mogelijkheid en wenselijkheid om vooraf in oktober een ledenvergadering voor onze afdeling Oost te houden onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat met de huidige aangescherpte beperkingen dit niet wenselijk is.

De contactborrels kunnen alleen geïmproviseerd plaatsvinden in de openlucht, waarbij de weersomstandigheden van bepalende invloed zijn op de aanwezigheid.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Kol b.d. G. Lettinga
Voorzitter

Maj b.d. Hans Weber
Secretaris

Activiteiten Afdeling Oost

Mars en Mercurius symposium

Datum: 11 november 2020

Tijd: 14:30-17:45

Locatie: Stroe, Genm Kootkazerne

Oost

In navolging van het succesvolle symposium vorig jaar nodigt Mars & Mercurius ook onze leden graag uit om deel te nemen aan het Mars en Mercuriussymposium op 11 november a.s. Het thema is:

“Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving”

Een beschrijving van het symposium vindt u via de link

https://mars-mercurius.nl/symposium/2020-04-21-aankondiging

Daar vindt u naast het programma en de sprekers ook informatie over de organisatie die in verband met Corona is uitgebreid. Het live event vindt plaats in de Genm Koot kazerne in Stroe, maar omdat het aantal toegestane bezoekers Covid-beperkt is tot 30 personen, kunt u dit symposium via live stream ook op vier extra locaties in het land direct en interactief bijwonen. Het is op een groot scherm gezamenlijk te volgen onder het genot van een hapje en een drankje. U kunt ook daar met elkaar in gesprek gaan en na afloop is er een gezamenlijke maaltijd.

Bij uw inschrijving worden de mogelijke locaties aangegeven en bij uw aanmelding wordt rekening gehouden met het maximaal toegestane aantal deelnemers. Tevens is het symposium (individueel) online te volgen als webinar. Daarvoor ontvangt u na opgave een link van LIVE stream Solutions.

Het spreekt vanzelf dat – gelet op de coronarichtlijnen – het doorgaan van de ‘fysieke’ locaties onder voorbehoud is. Het webinar gaat sowieso door!

De vier sprekers op het Mars en Mercurius symposium 2020 schetsen hoe de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te blijven. De sprekers gaan ook in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

WhatsApp-groep Oost: aanmelding s.v.p. via e-mail met vermelding van uw mobiele nummer.

Graag ontvangen wij uw e-mail bericht omtrent uw voornemens deze activiteiten bij te wonen!

Contactpersonen