Geachte leden van:
KVNRO: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
KVEO: Koninklijke Vereniging voor Eervol ontslagen Officieren
VOC: Vereniging Officieren Cavalerie
VIO: Vereniging Infanterie Officieren
VOA: Vereniging Officieren Artillerie
NOV: Nederlandse Officieren Vereniging
MARVER: Marechausseevereniging


Wij nodigen u graag uit voor de " Friesland Borrel" in Leeuwarden; de Residentie van de Stadhouders Nassau.
Een gezellig samenzijn met Reserve Officieren, Eervol ontslagen Officieren of Actief dienende Officieren van Land-, Lucht-, en Zeemacht; wij maken geen onderscheid.


Het lukt ons meestal om een spreker uit te nodigen, die een lezing houdt voor ons samenzijn.
De lezing zal met audio visuele middelen worden ondersteund.

Locatie: bovenzaal van het Wapen van Leeuwarden, Zaailand 92, 8911 BN te Leeuwarden.

Inloop: U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur; duur lezing 17.15-18.00 uur. Daarna nazit.

Na afloop van de nazit: vanaf 18.30 uur is er gelegenheid om de borrel met een eenvoudig diner, c.q. dagmenu te besluiten.
Het verdient voorkeur om dit diner, voorafgaande aan de borrel, bij een van de organisatoren te bestellen.

Het Wapen van Leeuwarden is gemakkelijk per auto en openbaar vervoer bereikbaar.
Uw auto kunt u parkeren (achter) in de parkeerkelder "Zaailand". (vanaf de uitgang aan de achterzijde op 70 pas lopen naar het Wapen van Leeuwarden).


I.v.m de Corona maatregelen zijn alle bijeenkomsten opgeschort