De Friesland Borrel is een bijeenkomst van Officieren, Reserve Officieren en Eervol ontslagen Officieren van alle dienstvakken.
De bijeenkomsten worden in principe gehouden te Leeuwarden.
Volg hier de mededelingen omtrent de toekomstige bijeenkomsten:


Geachte leden van:
KVNRO: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
KVEO: Koninklijke Vereniging voor Eervol ontslagen Officieren
VOC: Vereniging Officieren Cavalerie
VIO: Vereniging Infanterie Officieren
VOA: Vereniging Officieren Artillerie
NOV: Nederlandse Officieren Vereniging
MARVER: Marechausseevereniging

Ondergetekende initiatiefnemers, organiseren "De Friesland Borrel" in Leeuwarden, de Residentie van de Stadhouders Nassau.

Wij nodigen u 1 maal per twee maanden graag uit voor de op woensdag te houden " Friesland Borrel" in Leeuwarden; de Residentie van de Stadhouders Nassau.

De datums van de borrels in 2023 staan elders op deze pagina.
Het is een gezellig samenzijn met Reserve Officieren, Eervol ontslagen Officieren of Actief dienende Officieren.
Officieren van Land-, Lucht-, en Zeemacht; wij maken geen onderscheid.


Locatie: Bovenzaal van het Wapen van Leeuwarden, Zaailand 92, 8911 BN te Leeuwarden.
Inloop: U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur; borrel 17.00-18.30 uur.
Na afloop: Vanaf 18.30 uur is er gelegenheid om de borrel met een eenvoudig diner, c.q. dagmenu te besluiten.
Daarna nazit.

Het verdient voorkeur, om dit diner voorafgaande aan de borrel bij een van de organisatoren te bestellen.

Het Wapen van Leeuwarden is gemakkelijk per auto en openbaar vervoer bereikbaar. Uw auto kunt u parkeren (achter) in de parkeerkelder "Zaailand". (vanaf de uitgang aan de achterzijde op 70 pas lopen naar het Wapen van Leeuwarden).
Met vriendelijke groet,


Jelle de Jong
Lkol bd der Cavalerie RHvS
 
Johan Robijn
Lkol bd der Cavalerie RHvS
Geplande bijeenkomsten:1 februari 2023

5 april 2023

7 juni 2023

9 augustus 2023

4 oktober 2023

6 december 2023