Activiteiten

Nationale activiteiten

Bijzondere Algemene Vergadering

Datum: 2 november 2020

Tijd: 19:30-22:00

Nationaal

BAV-blue-background

Als gevolg van COVID-19 vindt de Bijzondere Algemene Vergadering dit jaar digitaal plaats.

TMPT 2021

Start datum: 11 mei 2021

Eind datum: 12 mei 2021

Locatie: Harskamp

Nationaal

TMPT-kruizen_zilver


CIO(M)R In between meeting

Datum: 1 februari 2021

Internationaal

Locatie en data volgen, voorlopig gepland begin februari 2021

CIO(M)R midwintermeeting 2021

Datum: 1 maart 2021

Locatie: Brussel

Internationaal

In Brussel vindt de jaarlijkse wintermeeting plaats. De data volgen.

Internationale activiteiten

Activiteiten van de afdelingen

Mars en Mercurius symposium

Datum: 11 november 2020

Tijd: 14:30-17:45

Locatie: Stroe, Genm Kootkazerne

Oost

In navolging van het succesvolle symposium vorig jaar nodigt Mars & Mercurius ook onze leden graag uit om deel te nemen aan het Mars en Mercuriussymposium op 11 november a.s. Het thema is:

“Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving”

Een beschrijving van het symposium vindt u via de link

https://mars-mercurius.nl/symposium/2020-04-21-aankondiging

Daar vindt u naast het programma en de sprekers ook informatie over de organisatie die in verband met Corona is uitgebreid. Het live event vindt plaats in de Genm Koot kazerne in Stroe, maar omdat het aantal toegestane bezoekers Covid-beperkt is tot 30 personen, kunt u dit symposium via live stream ook op vier extra locaties in het land direct en interactief bijwonen. Het is op een groot scherm gezamenlijk te volgen onder het genot van een hapje en een drankje. U kunt ook daar met elkaar in gesprek gaan en na afloop is er een gezamenlijke maaltijd.

Bij uw inschrijving worden de mogelijke locaties aangegeven en bij uw aanmelding wordt rekening gehouden met het maximaal toegestane aantal deelnemers. Tevens is het symposium (individueel) online te volgen als webinar. Daarvoor ontvangt u na opgave een link van LIVE stream Solutions.

Het spreekt vanzelf dat – gelet op de coronarichtlijnen – het doorgaan van de ‘fysieke’ locaties onder voorbehoud is. Het webinar gaat sowieso door!

De vier sprekers op het Mars en Mercurius symposium 2020 schetsen hoe de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te blijven. De sprekers gaan ook in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

WhatsApp-groep Oost: aanmelding s.v.p. via e-mail met vermelding van uw mobiele nummer.

Graag ontvangen wij uw e-mail bericht omtrent uw voornemens deze activiteiten bij te wonen!