Activiteiten RSC

Alle schietactiviteiten van de KVNRO en de AVRM zijn gebundeld binnen het samenwerkingsverband NRFK (Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht). Dit betreffen regionale schietbijeenkomsten, de landelijke trainingen in Harskamp, de uitzending van schietteams naar enkele buitenlandse competities, de landelijke schietdag en de internationale schietwedstrijd NISC.

De activiteiten van de RSC omvatten:
1. de belangenbehartiging en coördinatie van het NRFK-schieten in de schietregio's op het niveau van het Commando Landstrijdkrachten. De regionale schietcoördinatoren dragen zelf zorg voor de organisatie van de regionale schietbijeenkomsten en afstemming van hun activiteiten met de respectieve Brigades waarbij de regio is ingedeeld.

2. het organiseren van landelijke schiettrainingen in Harskamp. Doel is het verbeteren van de schietvaardigheid van de deelnemers. Deelname staat open voor alle leden van KVNRO en AVRM en dienen de status te hebben van gevorderd schutter. Het opwerken naar deze status geschied in de regio's. De betreffende schietcoordinator kan in overleg met de schietcoordinatoren Harskamp de schutters doorverwijzen.

3. het selecteren, voorbereiden en uitzenden van schietteams naar enkele buitenlandse schietwedstrijden. De kandidaten voor deze schietteams dienen regelmatig deel te nemen aan de landelijke trainingen Harskamp. Selectie vindt onder meer plaats aan de hand van de trainingsresultaten.

4. Het jaarlijks organiseren van een Landelijke Schiet Wedstrijd (LSW) NRFK, bestaande uit een wedstrijd voor individuele schutters.Deze wedstrijd vindt plaats in het ISK te Harkamp en wordt aan het begin van het jaar onder voorbehoud vastgesteld. Deelnemers zijn leden van KVNRO en AVRM met een actieve reservisten status.

5. Het jaarlijks organiseren van de NISC (Netherlands International Shooting Competition for Reserves). Hieraan kan worden deelgenomen door teams van drie schutters. Gemiddeld nemen hieraan circa tien landen deel. Minimaal 70% van het deelnemersveld bestaat uit buitenlanders. De maximum capaciteit is 45 teams, die sinds 2003 vaak volledig is benut. De NISC vindt als regel plaats rond half oktober. Aanmelding vindt plaats op onderstaande e-mail adres:

NRFK.Schieten@gmail.com De deelnemers dienen actief reservist cq actief dienend te zijn.

Zie ook

www.nrfk-schieten.nl