Beleid

In 2005 heeft de KVNRO het Platform Rampen- en Crisisbeheersing (KPRC) in het leven geroepen. Doelstelling van dit platform was het vanuit de KVNRO actief bevorderen van de civiel-militaire samenwerking bij nationale crises en rampen.

Het kernteam heeft de intentie uitgesproken om iedere twee jaar een groot symposium te organiseren en communiceert nieuws hierover en haar activiteiten via de website van de KVNRO. Het eerste symposium vond plaats in 2008 in Soesterberg, Het laatste symposium vond plaats in 2019 in Stroe.

Het kernteam KPRC publiceert over haar activiteiten in het blad “de Reserve-Officier” en waar mogelijk ook in de Defensiekrant, Krijgsmachtdeelbladen en vakliteratuur van civiele veiligheidspartners.
Vragen, wensen of ideeën?

Gert-Jan Ludden