INTERNATIONALE SAMENWERKING
De KVNRO is, als vereniging van reserveofficieren, lid van de internationale federatie van reserveofficieren CIOR en haar medische zusterorganisatie CIOMR.

Binnen de CIOR en de CIOMR werken we in de vier domeinen zoals gedefinieerd in de KVNRO-visie uit 2020:
- Het strategische domein
- Het leerdomein
- Het kennisdomein
- Het sociale domein

Hieronder vind je de doelen van ieder domein en de onderlinge relatie.

Deze vier domeinen zijn ook in de verschillende CIOR committees vertegenwoordigd.
HET STRATEGISCH DOMEIN
De KVNRO is zowel belangbehartiger als sparring partner voor onze stakeholders en/of onze leden met als doel de belangen van de reservist te behartigen, te bevestigen en de aanwezige kennis te gebruiken.

De belangrijkste doelen binnen het strategische domein zijn:
 • vanuit het interationale kennis- en leerdomein input leveren
 • gebruik van internationale netwerken, waarbij (in)direct invloed gebruikt kan worden op de NATO
 • publiceren van strategische stukken vanuit het internationale kennisdomein
 
HET LEERDOMEIN

Wij geven onze leden (jong en oud) de gelegenheid om aanvullende competenties te leren met betrekking tot het officiersschap, samenwerking en leiderschap met als doel de aantrekkelijkheid van de vereniging te vergroten door concrete meerwaarde te leveren voor onze leden en een grotere betrokkenheid van die leden bij de vereniging te creëren.

De belangrijkste doelen binnen het leerdomein zijn:

 • opdoen van internationale ervaringen
 • toegang tot YRO-trainingen ( Young Reserve Officers)
 • toegang tot CLA-trainingen ( CIOR Language Academy)
 • toegang tot internationale trainingsomgevingen (oa NATO)
 • samenwerking met de Duitse en Belgische zusterverenigingen
 
HET KENNISDOMEIN
In dit domein bouwen we onze toegevoegde (civiele) kennis en competenties verder uit, ontsluiten dit en stellen het beschikbaar voor leden en/of stakeholders m.b.t. diverse lopende vraagstukken met als doel onze civiele kwaliteiten en kennis optimaal in te zetten.

De belangrijkste doelen binnen het kennis domein zijn:
 • opzetten van een flexibele denktank
 • inzetten van het internationale netwerk om nationale vraagstukken te beantwoorden
 • opbouwen van een kennisplatform, zodat kennis beschikbaar gesteld kan worden
 • organiseren van fysieke en virtuele seminars
 
HET SOCIALE DOMEIN

In het sociale domein staan het officiersschap en sociale binding centraal, met als doel identiteit en verbondenheid te creëren.

De belangrijkste doelen binnen het sociale domein zijn:
 • uitbreiden van het sociale netwerk met internationale connecties
 • uitbreiden van nationale identiteit in een internationale omgeving
 • samenwerking via CIOR committees
 • samenwerking met Duitse en Belgische zusterverenigingen

DE NEDERLANDSE CIOR EN CIOMR DELEGATIE
 

CIOR
Council team

Vice President NLD -
Assistent Secretary General
-
 

CIMIC
Committee

Chair CIMIC
maj Philip Capel
 
 

Military Competition

Member MILCOMP
kapmarns Marco Veerman
 
 

Cyber
Reserve Comité

Member Cyber WG
maj Matthijs van Weel
 
 

Strategic Communication

Chair
lkol Hans Garrels
Member
maj Dave van der Gaag
 
 

CIOMR
Council team

Vice President NLD
lkol Ralph de Wit
 

CIOR en CIOMR Nieuws

16 april 2024

CIOR Basis Wintertraining

In maart 2024 organiseerde Zweden een basis wintertraining voor reservisten van een aantal geselecteerde landen. […]
14 december 2023

CIOR – Young Reserve Officers Seminar

Tussen 26 februari en 1 maart 2024 vindt het Young Reserve Officer Seminar plaats in […]
4 december 2023

Meld je aan voor het CIOR Seminar 2024

Tussen 28 en 30 januari 2024 vindt het CIOR Seminar plaats in Gummersbach (GER), nabij […]
29 augustus 2023

Gezocht: fitte collega’s

De CIOR | Militaire prestatieploeg zoekt nieuwe deelnemers (zie bijlage). Enthousiaste en fitte collega’s zijn […]

Evenementen

Er zijn geen aankomende evenementen.