CIOR & CIOMR

 
 
INTERNATIONALE SAMENWERKING
De KVNRO is, als vereniging van reserveofficieren, lid van de internationale federatie van reserveofficieren CIOR en haar medische zusterorganisatie CIOMR.

Binnen de CIOR en de CIOMR werken we in de vier domeinen zoals gedefinieerd in de KVNRO-visie uit 2020:
- Het strategische domein
- Het leerdomein
- Het kennisdomein
- Het sociale domein

Hieronder vind je de doelen van ieder domein en de onderlinge relatie.

Deze vier domeinen zijn ook in de verschillende CIOR committees vertegenwoordigd.
HET STRATEGISCH DOMEIN
De KVNRO is zowel belangbehartiger als sparring partner voor onze stakeholders en/of onze leden met als doel de belangen van de reservist te behartigen, te bevestigen en de aanwezige kennis te gebruiken.

De belangrijkste doelen binnen het strategische domein zijn:
 • vanuit het interationale kennis- en leerdomein input leveren
 • gebruik van internationale netwerken, waarbij (in)direct invloed gebruikt kan worden op de NATO
 • publiceren van strategische stukken vanuit het internationale kennisdomein
 
HET LEERDOMEIN
Wij gevens onze leden (jong en oud) de gelegenheid geven om aanvullende competenties te leren met betrekking tot het officiersschap, samenwerking en leiderschap met als doel de aantrekkelijkheid van de vereniging te vergroten door concrete meerwaarde te leveren voor onze leden en een grotere betrokkenheid van die leden bij de vereniging te creëren.

De belangrijkste doelen binnen het leerdomein zijn:
 • opdoen van internationale ervaringen
 • toegang tot YRO-trainingen ( Young Reserve Officers)
 • toegang tot CLA-trainingen ( CIOR Language Academy)
 • toegang tot internationale trainingsomgevingen (oa NATO)
 • samenwerking met de Duitse en Belgische zusterverenigingen
 
HET KENNISDOMEIN
In dit domein bouwen we onze toegevoegde (civiele) kennis en competenties verder uit, ontsluiten dit en stellen het beschikbaar voor leden en/of stakeholders m.b.t. diverse lopende vraagstukken met als doel onze civiele kwaliteiten en kennis optimaal in te zetten.

De belangrijkste doelen binnen het kennis domein zijn:
 • opzetten van een flexibele denktank
 • inzetten van het internationale netwerk om nationale vraagstukken te beantwoorden
 • opbouwen van een kennisplatform, zodat kennis beschikbaar gesteld kan worden
 • organiseren van fysieke en virtuele seminars
 
HET SOCIALE DOMEIN

In het sociale domein staan het officiersschap en sociale binding centraal, met als doel identiteit en verbondenheid te creëren.

De belangrijkste doelen binnen het sociale domein zijn:
 • uitbreiden van het sociale netwerk met internationale connecties
 • uitbreiden van nationale identiteit in een internationale omgeving
 • samenwerking via CIOR committees
 • samenwerking met Duitse en Belgische zusterverenigingen

DE NEDERLANDSE CIOR EN CIOMR DELEGATIE
 

CIOR
Council team

Vice President NLD
lkol b.d. Hennie Verkerk
Assistent Secretary General
lkol Werner Kieftenbeld
 

CIMIC
Committee

Secretary CIMIC
maj Philip Capel
 
 
 

Military Competition
Committee

Member MILCOMP
kapmarns Marco Veerman
 
 
 

Cyber
Working group

Chair Cyber WG
lkol Reimer van der Vlugt
 
 
 

CIOMR
Council team

Vice President NLD
lkol Ralph de Wit
 
 

CIOR en CIOMR Nieuws

11 februari 2022

Verslag CIOR Mid Winter Meeting

Op 29 en 30 januari 2022 vond de CIOR Mid Winter Meeting virtueel plaats. Het […]
30 januari 2022

Neem deel aan het virtuele CIOR seminar

Op 8 februari 2022 organiseert CIOR een interessant seminar met als titel “North Africa and […]
5 september 2021

CIOR Summer Congress 2021

Het CIOR Summer Congress 2021 vond op 7 en 8 augustus plaats. Vanwege de Corona-maatregelen […]
28 maart 2021

Rapportages uit CIOR Seminar beschikbaar

Tussen 22 en 24 februari 2021 vond het virtuele CIOR Seminar plaats met als thema […]

Evenementen

Er zijn geen aankomende evenementen.