KPRC teamsamenstelling

De KVNRO heeft een kernteam samengesteld dat de werkzaamheden in grote lijnen voorbereidt en coördineert. Het kernteam voert de administratie en draagt zorg voor de terugkoppeling en rapportages aan het hoofdbestuur van de KVNRO. Het team verricht zijn werkzaamheden binnen de kaders van het door de Algemene vergadering van de KVNRO geaccordeerde verenigingsbeleid.