Operatie Plan van de KVNRO afdeling Friesland

VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN ZIJN DE ACTIVITEITEN VAN DE KVNRO-AFDELING FRIESLAND VOORALSNOG UITSLUITEND GEPLANDE ACTIVITEITEN. ZODRA DE MAATREGELEN ZICH WIJZIGEN ZULLEN WE DAT OP DEZE WEBSITE MELDEN
 
23janSchieten *m.s.v.. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
13febrSchieten *m.s.v. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
03mrtJaarvergadering ZOOM-vergaderingOp uitnodiging
20mrtSchieten*m.s.v. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
15aprilBevrijdingsfeest  Leeuwarden 
17aprilSchieten *m.s.v.. Scramble (met Koningsborrel)
4meiDodenherdenking  LeeuwardenPrinsentuin
4meiDodenherdenking  KornwerderzandKazematten museum
4meiDodenherdenking  WonsHerdenkingsmonument
5meiRondrit  “Keep them Rolling Friesland” 
15meiSchieten *m.s.v. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
19juni Schieten *m.s.v. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
25aug.Kranslegging  LeeuwardenRengerspark
18septSchieten *m.s.v. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
9oktSchieten *m.s.v. Scramble Vliegbasis Leeuwarden
13novLady Schieten*m.s.v. Scramble:Vliegbasis Leeuwarden 
18decMid Winter Schieten*m.s.v. ScrambleVliegbasis Leeuwarden
 
• Aanvang 13.00 - 16.30
• Vooraf vroegtijdig aanmelden via de secretaris.
. Leden van de KVNRO kunnen op verzoek als gast worden toegelaten bij de schietoefeningen.
• Deelname Ladyschieten door partners, nazaten van de leden en genodigden

• Als u wil deelnemen aan een schietactiviteit moet u minimaal 10 dagen voorafgaande aan de activiteit zich per mail melden bij de secretaris o.v.v. naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, ID type, ID nummer, lidnummer van de KVNRO.
- De Vliegbasis Leeuwarden is gedurende de Corona pandemie gesloten voor publiek (leden van de KVNRO). Daarom is het schieten voorlopig opgeschort.
 
 
 
Jaarvergadering van de KVNRO afdeling Friesland op 03-03-2021 aanvang 20.00

Deze vergadering word een zgn. ZOOM vergadering

Hieronder staan de “Beschrijvingsbrief”; de Agenda; een instructie (beschrijving) hoe u stap voor stap ZOOM installeert op uw device en een You Tube filmpje met hetzelfde onderwerp.