Onderdelen van de TMPT

Beschrijving onderdelen TMPT

Inleiding

Om in aanmerking te komen voor het door de KVNRO ingestelde TMPT-Kruis of - indien meerdere malen behaald - voor een zilverkleurig cijfer op het lint van de medaille, dient als team te worden voldaan aan de volgende eisen:

 • Op één dag dienen de opdrachten van lus A en lus B binnen 10 uren te worden uitgevoerd.
 • Op de andere dag dienen de opdrachten van lus C en lus D binnen 10 uren te worden uitgevoerd.
 • De volgorde van de uit te voeren opdrachten inclusief het uitvoeren ervan op de eerste of de tweede dag varieert per team.
 • In het geval van overmacht (force majeure) behoudt de Commissie TMPT zich het recht voor de inhoud van de opdrachten te wijzigen.

 

Voor een beschrijving van de onderdelen en eisen daaraan verbonden: klik hier


 • A1 - Verplaatsing per fiets

 • A2 – Kaartlezen per kajak

 • A3 - Survivalbaan

 • A4 - Nationale hindernisbaan

 • A5 - Snelmars

 • B6 - Oriëntatieparcours te voet door ruw terrein

 • C7 - Kaartleesopdracht per fiets

 • C8 - Handgranaat werpen

 • C9 - Afstandschatten

 • C10 - Snelmars

 • D11 - Mars

 • D12 - Schietproef