Beschrijving onderdelen TMPT 2018

Inleiding

Om in aanmerking te komen voor het door de KVNRO ingestelde TMPT-Kruis of - indien meerdere malen behaald - voor een zilverkleurig cijfer op het lint van de medaille, dient als team te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • Op één dag dienen de opdrachten van lus A en lus B binnen 10 uren te worden uitgevoerd.
  • Op de andere dag dienen de opdrachten van lus C en lus D binnen 10 uren te worden uitgevoerd.
  • De volgorde van de uit te voeren opdrachten inclusief het uitvoeren ervan op de eerste of de tweede dag varieert per team.
  • In het geval van overmacht (force majeure) behoudt de Commissie TMPT zich het recht voor de inhoud van de opdrachten te wijzigen.

 

Voor een beschrijving van de onderdelen en eisen daaraan verbonden: klik hier

 

1.1                A1 - Verplaatsing per fiets

 

          

 

1.2                A2 – Kaartlezen per kajak

 

          

 

1.3                A3 - Survivalbaan 

 

             

 

1.4                A4 - Nationale hindernisbaan

 

          

 

1.5                A5 - Snelmars

 

          

 

1.6                B6 - Oriëntatieparcours te voet door ruw terrein

 

          

 

1.7                C7 - Kaartleesopdracht per fiets

 

          

 

 

1.8                C8 - Handgranaat werpen

 

 

          

 

1.9                C9 - Afstandschatten

 

     

 

1.10             C10 - Snelmars

 

          

 

1.11             D11 - Mars

 

     

 

1.12             D12 - Schietproef

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Publicaties
Alle publicaties
Demo Hindernis- & Touwhindernisbaan
Demo welke hindernissen van de hindernisbaan en hoe deze genomen moeten worden.

Ververs pagina voor demo Touwhiba
  • Voor vragen klik hier
Ontwikkeld door Faceworks BV