TMPT (NLD)

Even leek het erop dat we in 2021 alsnog een TMPT konden organiseren. Door de aanhoudende onzekerheden rondom COVID-19 en de daarmee gepaard gaande organisatorische uitdagingen heeft de TMPT commissie het besluit genomen om ook in 2021 de TMPT niet door te laten gaan.

De TMPT 2021 komt hiermee te vervallen.


Het blijft onzeker hoe COVID-19 zich ontwikkelt. Feit is dat de TMPT een internationaal gewaardeerd militair evenement is waarmee we deelnemers in de gelegenheid willen stellen hun militaire sport en – vaardigheden te bedrijven in een sfeer van verbondenheid en kameraadschap. Dit is onder de huidige en onvoorzienbare toekomstige omstandigheden niet mogelijk.

De inmiddels uitgebrachte richtlijnen van onder andere het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van de defensie gezondheidsdienst en CLAS, maken dat we ons gesterkt voelen in ons besluit.

Rest ons de hoop dat iedereen begrip heeft voor ons besluit en dat we ons allen in goede gezondheid mogen treffen bij de TMPT op 24 en 25 mei 2022


TMPT-Commissie

 • lkol M.M. Peeters (voorzitter)
 • elnt (bd) C.A. Webbers (penningmeester/schieten)
 • kap M.H.J. van der Velden (secretariaat)
 • kpl (bd) A. Kolbeek (secretariaat)
 • elnt (bd) R. Pak (coörd personeel/transport/legering)
 • maj (bd) Eugenio van Berkom (ops ost)
 • kap G. van 't Klooster (routes)
 • maj (bd) J. Talen (routes en afstandschatten)
 • maj (bd) J.J.T. Gianotten (routes en snelmars)
 • lkol (bd) G.H.P. Scheepers (marsroutes)
 • maj M.J.A.G. Heikoop (adviseur)
 • sgt 1 S. Driessen (coörd. LO/S)