Gelet op de uitdagingen waar de wereld en ook Nederland zich met betrekking tot Corona (COVID-19) voor ziet gesteld heeft de KVNRO op advies van de TMPT Commissie moeten concluderen dat de organisatie van de TMPT 2020 niet meer kan plaatsvinden zoals gepland op 19 en 20 mei 2020.

De TMPT 2020 komt hiermee te vervallen.

De enorme impact van COVID-19, de mogelijk langetermijneffecten en de organisatorische onzekerheden maken dat er voor is gekozen om de TMPT niet vooruit te schuiven naar een latere datum in 2020.

Wij gaan ervan uit dat de 72e TMPT gehouden gaat worden op 11 en 12 mei 2021.

We weten dat het niet houden van de TMPT in mei 2020 teleurstellend nieuws zal zijn voor alle teams die zich hebben ingeschreven en voorbereid. Tegelijkertijd ervaren we uit diverse mails dat er begrip is voor dit besluit.
Het besluit werd ook genomen met betrekking tot de verwachte belasting van medisch personeel en de infrastructuur die nodig is om deze COVID-19 pandemie het hoofd te bieden. Als organisatie willen we de enorme uitdaging waar ook Nederland zich voor gesteld ziet niet vergroten door een wissel te trekken op de beschikbare defensiecapaciteiten.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

TMPT-Commissie

 • lkol M.M. Peeters (voorzitter)
 • elnt (bd) C.A. Webbers (penningmeester/schieten)
 • kap M.H.J. van der Velden (secretariaat)
 • kpl (bd) A. Kolbeek (secretariaat)
 • elnt (bd) R. Pak (coörd personeel/transport/legering)
 • maj (bd) Eugenio van Berkom (ops ost)
 • kap G. van 't Klooster (routes)
 • maj (bd) J. Talen (routes en afstandschatten)
 • maj (bd) J.J.T. Gianotten (routes en snelmars)
 • lkol (bd) G.H.P. Scheepers (marsroutes)
 • maj M.J.A.G. Heikoop (adviseur)
 • sm C. Beckers (coörd. LO/S)
 • sgt 1 S. Driessen (coörd. LO/S)