KVNRO symposium 14 november 2019

14 november 2019

KVNRO SYMPOSIUM

“DEFENSIE STRUCTUREEL PARTNER IN DE NATIONALE VEILIGHEID”

INTENSIVERING CIVIEL-MILITAIRE SAMENWERKING

 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 GENERAAL-MAJOOR KOOTKAZERNE STROE

 

Inleiding  
Het Kabinet wil in het kader van het verhogen van de weerbaarheid van Nederland inzetten op de verdere intensivering van de civiel militaire samenwerking. De samenwerking zal meer nog dan in het verleden steunen op wederkerigheid, zodat ook Defensie weet wanneer ze voor haar taken kan rekenen op ondersteuning door civiele partijen. De bestaande civiel-militaire samenwerkingsafspraken worden eind 2019 herijkt, waarbij ook de benodigde bijstand voor de continuïteit van de vitale infrastructuur en de digitale veiligheid van ons land aandacht krijgen.

Link naar de presentatie

Op bijgaande link staan alle presentaties van het symposium: https://www.svdc.nl/events/kvnro-symposium-2019/

Ontwikkeld door Faceworks BV