KVNRO symposium 14 november 2019

14 november 2019

KVNRO SYMPOSIUM

“DEFENSIE STRUCTUREEL PARTNER IN DE NATIONALE VEILIGHEID”

INTENSIVERING CIVIEL-MILITAIRE SAMENWERKING

 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 GENERAAL-MAJOOR KOOTKAZERNE STROE

 

Inleiding  
Het Kabinet wil in het kader van het verhogen van de weerbaarheid van Nederland inzetten op de verdere intensivering van de civiel militaire samenwerking. De samenwerking zal meer nog dan in het verleden steunen op wederkerigheid, zodat ook Defensie weet wanneer ze voor haar taken kan rekenen op ondersteuning door civiele partijen. De bestaande civiel-militaire samenwerkingsafspraken worden eind 2019 herijkt, waarbij ook de benodigde bijstand voor de continuïteit van de vitale infrastructuur en de digitale veiligheid van ons land aandacht krijgen.

Van rampenbestrijding naar crisisbeheersing

Het vorige congres dat de KVNRO over dit thema in 2016 organiseerde had als thema: van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing. Toen bleek al duidelijk dat defensie het openbaar bestuur en de hulpdiensten niet alleen bijstaat in de fysieke veiligheid, maar ook adequate steun levert op de terreinen van de sociale-, ecologische-, economische- en territoriale veiligheid. Inmiddels 3 jaar later is het goed te analyseren waar we nu staan en waar nog progressie is te boeken.

Adaptieve krijgsmacht

In de defensienota 2018 staat vermeld dat er sprake is van een adaptieve krijgsmacht. Om beter te kunnen inspelen op de steeds veranderende veiligheidssituatie, is het belangrijk dat de krijgsmacht wendbaar is. Kennis en middelen moeten op het juiste moment beschikbaar zijn. Tegelijk moet defensie er staan als het nodig is, en dat vereist robuustheid. Zowel robuust als wendbaar zijn vragen om slimme oplossingen, flexibiliteit en samenwerking. In het huidige dreigingsbeeld komen vele internationale dreigingen op ons af. Voorbeelden daarvan zijn radicalisering, jihadisme, cybercrime, kredietcrisis, klimaatverandering, vluchtelingenstromen en (zoönotische) infectieziekten. Dat betekent een groot risico voor de nationale veiligheid. Binnen dit spectrum zou defensie van grote meerwaarde kunnen zijn.

Actuele ontwikkelingen

Gelukkig worden er steeds meer resultaten bereikt in de samenwerking. Er wordt intensiever met elkaar geoefend, de militaire liaisons worden steviger verankerd binnen de veiligheidsregio’s, defensie steunt steeds meer de politie en justitie in haar opsporingstaken, in 2018 is er een nieuwe (digitale) defensiecatalogus nationale operaties uitgekomen en wordt er momenteel hard gewerkt aan de oprichting van het nieuw territoriaal operationeel centrum (TOC). Ook de inzet van reservepersoneel in de nationale veiligheid wordt gaandeweg belangrijker. Allemaal mooie ontwikkelingen, maar er is nog meer rendement te halen uit de civiel-militaire samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat willen we graag met u verkennen tijdens ons symposium op 14 november a.s.

Symposium

Het symposium defensie structureel partner in de nationale veiligheid wordt op 14 november 2019 georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren. Het symposium beoogt veel bestuurders, beleidsmedewerkers en specialisten vanuit het bedrijfsleven, het openbaar bestuur (ministeries, provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s), de operationele diensten (politie, brandweer, GHOR, waterschappen), Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, kenniscentra (Universiteiten, Hogescholen, TNO e.d.), maatschappelijke instellingen en defensie (burgerpersoneel, beroeps- en reservemilitairen) bijeen te brengen. Het symposium neemt een middag in beslag en is dynamisch en interactief van karakter.

Powerpitches

Tijdens het symposium wordt ook de mogelijkheid geboden enkele powerpitches te geven over creatieve ideeën/ontwikkelingen binnen de civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid. Binnen 90 seconden moet het idee worden gepresenteerd. Belangstellenden die hiervoor in aanmerking willen komen dienen hun idee goed onderbouwd in te dienen bij de symposiumorganisatie (symposium@kvnro.nl) voor 1 oktober 2019. Uit de inzendingen zal het organiserend comité een selectie maken. De genomineerden zullen gratis toegang krijgen tot het congres.

Programma

12.00-13.00        Ontvangst met lunch

13.10-13.20        Welkom

                              Mw. drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

                              Minister van Defensie

13.20-13.25        Introductie door dagvoorzitter

                              Luitenant kolonel G.J. (Gert-Jan) Ludden

                              Voorzitter organiserend comité KVNRO

13.25-14.00        Civiel-militaire samenwerking steunpilaar

                              voor nationale veiligheid

                              Mw. P.M. (Patricia) Zorko

                              Plaatvervangend Nationaal Coördinator

                              Terrorismebestrijding en Veiligheid

14.00-14.35        Nationale veiligheid; speerpunt van defensiebeleid?!

                              Luitenant Generaal M.H. (Martin) Wijnen MMAS

                              Commandant Landstrijdkrachten

14.35-15.00        Reflectie, discussie en beantwoording publiekvragen

                              Prof. Dr. R. (Rob) de Wijk

                              Directeur HCSS &

                              Mr. M. (Marcel) van Eck

                              Projectdirecteur Nationale Veiligheid Defensie

15.00-15.10        Enkele powerpitches (korte flitspresentaties van

                              90 seconden over creatieve ideeën in de

                              Civiel-militaire samenwerking)

15.10-15.40        Pauze

15.40-16.10        Praktische ervaring en lessen in samenwerking

                              Kolonel P.M. (Paul) van der Touw

                              Commandant Regionaal Militair Commando Noord &

                              Prof. dr. P.L.J. (Peter) Bos

                              Algemeen directeur Veiligheidsregio Utrecht &

                              Bijzonder hoogleraar crisisbeheersing en nationale veiligheid NLDA

16.15-16.45        Hoe kan Defensie de civiele rampengeneeskunde versterken

                              (acute - en publieke gezondheidszorg)

                              Luitenant kolonel dr. E.C.T.H. (Edward) Tan

                              Traumachirurg & Hoofd SEH UMC St. Radboud Nijmegen

16.50-17.25        Reflectie, discussie en beantwoording publieksvragen

                              Kolonel drs. ing. P.J.T.M. (Piet) Hagenaars

                              Programmamanager Nationale Inzet CLAS

                              Mw. W.J. (Wilma) Mansveld

                              Directeur veiligheidsregio Groningen

 17.25-17.40       Inzet reservepersoneel in Nationale Veiligheid: Quo Vadis

                              Kolonel F. (Fulco) Stallmann

                              Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel KL

17.40-17.50        Samenvatting en afronding

                              Luitenant kolonel G.J. (Gert-Jan) Ludden

                              Voorzitter organiserend comité KVNRO

17.50-19.30        Buffet en borrel

Locatie

Het symposium vindt plaats op de Generaal-Majoor Kootkazerne

Wolweg 100; 3776 LT Stroe.

Organisatie

De organisatie van dit symposium is in handen van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO). Het organiserend comité bestaat uit de volgende reserveofficieren:

 

Luitenant-kolonel bd Rob van Mechelen

Luitenant-kolonel bd Gerrit van Rijssen

Luitenant-kolonel Gert-Jan Ludden

Kapitein Michel Huiberts

 

Aanmelden

Het symposium staat open voor maximaal 350 deelnemers. De organisatie streeft daarbij naar een evenredige verdeling van vertegenwoordigers uit het civiele veiligheidsdomein, militairen/burgers werkzaam binnen defensie en reservisten die werkzaam zijn in de veiligheidssector c.q. daar veel belangstelling voor hebben. U kunt zich aanmelden via deze link.

 

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen €55 (voor KVNRO leden geldt een tarief van €45). Deze bijdrage is nodig om in de kosten van de borrel, diner en locatie te kunnen voorzien. Bij annulering vóór 14 oktober 2019 zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd, tenzij in vervanging kan worden voorzien. Bij annulering tussen 14 oktober en 14 november 2019 is dit niet meer mogelijk.


Contact

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het organiserend comité, Gert-Jan Ludden via telefoonnummer 06 5181 7733, of mailen naar symposium@kvnro.nl

Ontwikkeld door Faceworks BV