Kernteam

Vanuit de KVNRO is een Kernteam samengesteld dat de werkzaamheden in grote lijnen voorbereidt en coördineert. Het kernteam voert ook de administratie en draagt zorg voor de terugkoppeling en rapportages aan het hoofdbestuur van de KVNRO. Het Kernteam verricht zijn werkzaamheden binnen de kaders van het door de Algemene vergadering van de KVNRO geaccordeerde verenigingsbeleid.

 

Het Kernteam bestaat uit de volgende zes leden:


Lkol Gert.Jan. Ludden (voorzitter) 

Lkol bd Rob van Mechelen (secretaris)

Lkol bd Gerrit van Rijssen

Lkol Julien den Ouden

Kap Michel Huiberts


Bijeenkomsten

Het Kernteam heeft de ambitie één keer per twee jaar een groot symposium  te organiseren over Civiel-Militaire samenwerking binnen het domein van de Nationale Veiligheid.
Het kernteam komt zo veel als nodig is bijeen voor het voorbereiden en organiseren
van een dergelijk groot symposium over nationale veiligheid in relatie tot de mogelijke rol van Defensie daarin.
  • Uitnodiging en agenda ALV 2020
  • Uitnodiging en agenda ALV 2020
  • Lees verder
  • Herstart arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en vakbonden
  • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV