Beleid


Beleid

In 2005 heeft de KVNRO het Platform Rampen- en Crisisbeheersing (KPRC) in het leven geroepen. Doelstelling van dit platform was het vanuit de KVNRO actief bevorderen van de civiel-militaire samenwerking bij nationale crises en rampen.
  
Het kernteam heeft de intentie uitgesproken om iedere twee jaar een groot symposium te organiseren en communiceert nieuws hierover en haar activiteiten via de website van de KVNRO. Het eerste symposium vond plaats in 2008 in Soesterberg, Het tweede symposium in 2010 in Soesterberg en het derde symposium in 2012 in Breda. De opkomst bestond uit gemiddeld 250 deelnemers.
 
Het kernteam KPRC publiceert  over haar activiteiten in het blad “de Reserve-Officier” en waar mogelijk ook in de Defensiekrant, Krijgsmachtdeelbladen  en vakliteratuur van civiele veiligheidspartners.

 

Vragen, wensen en ideeën kunt u mailen naar Gert-Jan Ludden: g.ludden@upcmail.nl

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q6Rs1jLtkL4

 

http://www.youtube.com/watch?v=A-wc_06hqHU

  • Uitnodiging en agenda ALV 2020
  • Uitnodiging en agenda ALV 2020
  • Lees verder
  • Herstart arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en vakbonden
  • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV