Activiteiten

Belangenbehartiging

De KVNRO zet zich in voor alle  officieren die reservist zijn en in het bijzonder voor haar eigen leden. Dit varieert van arbeidsvoorwaarden tot faciliteiten voor oefening en training. Bovendien is de KVNRO sinds jaar en dag hèt aanspreekpunt voor defensie wanneer het gaat om reservistenbeleid. De KVNRO neemt via de centrale CMHF deel aan het georganiseerd overleg waarin alle belangenverenigingen voor militairen zijn vertegenwoordigd en waar arbeidsvoorwaarden en rechtspositie met de politieke leiding van defensie worden besproken.

 

Afdelingsactiviteiten

De KVNRO kent 12 afdelingen, zodat de leden in hun eigen regio regelmatig kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Deze lopen uiteen van excursies tot symposia en gezelligheidsbijeenkomsten. Maar ook militaire oefeningen, rally's en diverse schiet- en sportactiviteiten staan op het programma.

 

Schieten

Voor het organiseren van oefeningen tot onderhoud van de schietvaardigheid van actieve reservisten van alle rangen worden door defensie faciliteiten geboden aan de NRFK. Deze oefeningen vinden in vrijwel alle afdelingen maandelijks plaats. Voorts organiseert de Reservisten Schietcommissie jaarlijks nationale en internationale schietwedstrijden. Bovendien nemen leden van de KVNRO regelmatig deel aan wedstrijden in het buitenland.

 

Militaire activiteiten

Eén van de bekendste activiteiten van de KVNRO is de jaarlijkse organisatie van de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT). Een gelegenheid bij uitstek om uw militaire vaardigheden zoals kaartlezen en schieten te testen. Een aantal afdelingen van de KVNRO organiseert bovendien geregeld militaire oefeningen. Jaarlijks loopt er een detachement van de KVNRO - in NRFK verband - mee bij de Vierdaagse van Nijmegen.

 

Internationaal

De KVNRO is lid van CIOR, de Confédération Interalliée des Officiers de Réserve. Jaarlijks nemen leden deel aan het CIOR zomercongres in één van de aangesloten landen en een driedaagse wintermeeting te Brussel, waar in verschillende commissies internationale vraagstukken betreffende de reservist worden besproken. Daarnaast neemt ieder jaar een aantal leden van de KVNRO deel aan de militaire competitie van CIOR.

 

Medisch

De reservisten officieren-arts, -tandarts en -apotheker zijn binnen de KVNRO verenigd in de Kring Mathijsen, die zich vooral toelegt op de bestudering van militair-medische aangelegenheden. Daarnaast is de KVNRO aangesloten bij de Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR).

Afdelingen

Selecteer een afdeling:
Ontwikkeld door Faceworks BV