Nieuwsbrief 1CMI-Co

DOCTRINEBULLETIN C-CMICo-2014-01

 
Om maximale operationele effectiviteit te behalen moeten activiteiten gericht op effecten in het fysiek vlak en activiteiten gericht op effecten in het psychologische vlak samenhangend en complementair plaatsvinden.

 

Het Nederlandse Civiel en Militair Interactie (CMI)-concept ondersteunt een commandant door zich te richten op gedragsbeïnvloeding door middel van geïntegreerde communicatie. Onder geïntegreerde communicatie wordt verstaan: de onderlinge afstemming van alle communicatieve effecten, zodanig dat alle activiteiten dezelfde boodschap ondersteunen.

 

1CMI Co voorziet in de behoefte aan personeel dat voldoende is opgeleid en getraind voor het bedenken en selecteren van activiteiten die gericht zijn op het behalen van communicatieve effecten in de vorm van gedragsbeïnvloeding primair via het psychologische domein. Bovendien zijn zij in staat te adviseren over de communicatieve effecten van activiteiten in het fysieke vlak.

 

Doelstelling van dit doctrinebulletin is het leggen van een doctrinaire basis voor de inzet van CMIcapaciteiten. Het biedt commandanten en staven de mogelijk zich te verdiepen in de werkwijze en producten die een CMI-capaciteit kan genereren. Het CMI-concept dat in dit doctrinebulletin wordt beschreven is een concept-in-ontwikkeling.

 

lees hier verder

 

 Nieuwsbrieven 


 

 

 

  • KVNRO symposium
  • Defensie structureel partner in de nationale veiligheid
  • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV