CIOR | CYBER RESERVE COMITÉ


Het Cyber Reserve Comité, afgekort ‘CRC”, is in 2022 door CIOR opgericht om de reserveofficieren, die in hun dagelijkse civiele baan in cybersecurity werken, bij elkaar te brengen.

Vele NATO-landen, en bevriende naties zoals bijvoorbeeld Zwitserland, Finland en Zweden, werven en integreren cyberreservisten in hun krijgsmacht, met als doel een flexibele pool aan schaarse experts op te bouwen. Deze cyberreservisten dragen met hun actieve kennis op het gebied van cybersecurity bij aan de veiligheid van hun krijgsmacht en beschermen daarmee de nationale veiligheid.

Het CRC streeft naar de opbouw van een NATO-breed netwerk van actief dienende reserveofficieren die zowel civiel als militair in het cyber domein actief zijn. Daarmee bied het CRC een cybersecurity think-tank voor NATO.