CIOR / CIOMR

De KVNRO neemt actief deel in de "Confederation Interallié des Officiers de Reserve" (CIOR) en haar medische zusterorganisatie CIOMR. Naast allerlei activiteiten die open staan voor alle leden is ook het internationale netwerk interessant - omdat reservisten elkaar hier ontmoeten en zo hun netwerken aan elkaar kunnen koppelen.

Gedurende de congressen zijn er niet alleen officiële gedeelten en activiteiten maar bestaat de mogelijkheid om aan andere activiteiten deel te nemen.

CIOMR heeft sinds 2005 de officiële status van ‘Observer’ in het Committee of Chiefs of Medical Services in NATO (COMEDS) en richt zich hiermee op het uitbreiden van de samenwerking. Omdat in Nederland en NATO-breed de medisch specialisten voor het grootste deel worden geleverd vanuit het reservepersoneel, is aansluiting op dit hoogste niveau van belang

Voor nadere informatie aangaande de activiteiten van CIOR en CIOMR neemt u contact op met luitenant-kolonel Werner Kieftenbeld, w.kieftenbeld@kvnro.nl

Nederlandse delegatie

CIO(M)R Nieuws

27 januari 2021

CIOR Seminar 2021 – The arctic: new area of conflict?

Tussen 22 en 24 februari 2021 vindt het (online) CIOR Seminar 2021 plaats. Thema deze […]
16 november 2020

Enquête CIOR seminar 2021

Naar aanleiding van de uitkomst van het CIOR Seminar 2020 wil de commissie ervan graag […]
9 oktober 2020

Verslag CIOR Late Summer Congress

Het CIOR Late Summer Congress vond plaats tussen 27.09.2020 en 01.10.2020.

Evenementen

TMPT 2021

Start datum: 16 november 2021

Eind datum: 17 november 2021

Locatie: Harskamp

Internationaal | Nationaal

TMPT-kruizen_zilver