CIOR / CIOMR

De KVNRO neemt actief deel in de "Confederation Interallié des Officiers de Reserve" (CIOR) en haar medische zusterorganisatie CIOMR. Naast allerlei activiteiten die open staan voor alle leden is ook het internationale netwerk interessant - omdat reservisten elkaar hier ontmoeten en zo hun netwerken aan elkaar kunnen koppelen.

Gedurende de congressen zijn er niet alleen officiële gedeelten en activiteiten maar bestaat de mogelijkheid om aan andere activiteiten deel te nemen.

CIOMR heeft sinds 2005 de officiële status van ‘Observer’ in het Committee of Chiefs of Medical Services in NATO (COMEDS) en richt zich hiermee op het uitbreiden van de samenwerking. Omdat in Nederland en NATO-breed de medisch specialisten voor het grootste deel worden geleverd vanuit het reservepersoneel, is aansluiting op dit hoogste niveau van belang

Voor nadere informatie aangaande de activiteiten van CIOR en CIOMR neemt u contact op met luitenant-kolonel Werner Kieftenbeld, w.kieftenbeld@kvnro.nl

Nederlandse delegatie

CIO(M)R Nieuws

28 maart 2021

Rapportages uit CIOR Seminar beschikbaar

Tussen 22 en 24 februari 2021 vond het virtuele CIOR Seminar plaats met als thema […]
28 maart 2021

Inschrijving van de CIOR-Language-Academy is geopend

Tussen 19 en 31 juli vinden in Athene, Griekenland de CIOR taaltrainingen (Engels/Frans) plaats. Een […]
22 maart 2021

Virtual Young Reserve Officer Seminar (YROS)

Tussen 9 en 11 april 2021 vindt het Young Reserve Officer Seminar virtueel plaats. Dit […]

Evenementen

CIOR Language Academy

Start datum: 19 juli 2021

Eind datum: 31 juli 2021

Locatie: Athene, Griekenland

Internationaal

20210322 CLA

Tussen 19 juli en 31 juli vindt (in principe) de CLA (CIOR Language Academy) taaltrainingen plaats op de Chalikida Infantry School in Griekenland. Als gevolg van COVID-19 is de planning nog niet bevestigd. Mogelijk wordt de training omgezet naar een virtuele training f verplaatst naar een later moment.

Meer informatie op https://cior.net/cior-language-academy-cla/.

TMPT 2021

Start datum: 16 november 2021

Eind datum: 17 november 2021

Locatie: Harskamp

Internationaal | Nationaal

TMPT-kruizen_zilver