CIOR / CIOMR

De KVNRO neemt actief deel in de "Confederation Interallié des Officiers de Reserve" (CIOR) en haar medische zusterorganisatie CIOMR. Naast allerlei activiteiten die open staan voor alle leden is ook het internationale netwerk interessant - omdat reservisten elkaar hier ontmoeten en zo hun netwerken aan elkaar kunnen koppelen.

Gedurende de congressen zijn er niet alleen officiële gedeelten en activiteiten maar bestaat de mogelijkheid om aan andere activiteiten deel te nemen.

CIOMR heeft sinds 2005 de officiële status van ‘Observer’ in het Committee of Chiefs of Medical Services in NATO (COMEDS) en richt zich hiermee op het uitbreiden van de samenwerking. Omdat in Nederland en NATO-breed de medisch specialisten voor het grootste deel worden geleverd vanuit het reservepersoneel, is aansluiting op dit hoogste niveau van belang

Voor nadere informatie aangaande de activiteiten van CIOR en CIOMR neemt u contact op met luitenant-kolonel Werner Kieftenbeld, w.kieftenbeld@kvnro.nl

Nederlandse delegatie

CIO(M)R Nieuws

5 september 2021

CIOR Summer Congress 2021

Het CIOR Summer Congress 2021 vond op 7 en 8 augustus plaats. Vanwege de Corona-maatregelen […]
28 maart 2021

Rapportages uit CIOR Seminar beschikbaar

Tussen 22 en 24 februari 2021 vond het virtuele CIOR Seminar plaats met als thema […]
28 maart 2021

Inschrijving van de CIOR-Language-Academy is geopend

Tussen 19 en 31 juli vinden in Athene, Griekenland de CIOR taaltrainingen (Engels/Frans) plaats. Een […]

Evenementen

Er zijn geen aankomende events.

 

CIOR Militaire Competitie

De Militaire Prestatie Ploeg van het Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK) is een ploeg van reservisten die in de eerste plaats traint om deel te nemen aan de CIOR Militaire Competitie.

Meer informatie staat op de website CIOR Nederland.