CIOR / CIOMR

De KVNRO neemt actief deel in de "Confederation Interallié des Officiers de Reserve" (CIOR) en haar medische zusterorganisatie CIOMR. Naast allerlei activiteiten die open staan voor alle leden is ook het internationale netwerk interessant - omdat reservisten elkaar hier ontmoeten en zo hun netwerken aan elkaar kunnen koppelen.

Gedurende de congressen zijn er niet alleen officiële gedeelten en activiteiten maar bestaat de mogelijkheid om aan andere activiteiten deel te nemen.

CIOMR heeft sinds 2005 de officiële status van ‘Observer’ in het Committee of Chiefs of Medical Services in NATO (COMEDS) en richt zich hiermee op het uitbreiden van de samenwerking. Omdat in Nederland en NATO-breed de medisch specialisten voor het grootste deel worden geleverd vanuit het reservepersoneel, is aansluiting op dit hoogste niveau van belang

Voor nadere informatie aangaande de activiteiten van CIOR en CIOMR neemt u contact op met luitenant-kolonel Werner Kieftenbeld, w.kieftenbeld@kvnro.nl

Nederlandse delegatie

CIO(M)R Nieuws

16 november 2020

Enquête CIOR seminar 2021

Naar aanleiding van de uitkomst van het CIOR Seminar 2020 wil de commissie ervan graag […]
9 oktober 2020

Verslag CIOR Late Summer Congress

Het CIOR Late Summer Congress vond plaats tussen 27.09.2020 en 01.10.2020.
20 juli 2020

Verslag CIOR In between meeting

Tussen 2 en 4 juli vond de In betwee meeting van CIOR virtueel plaats. Op de Internationale pagina van […]

Evenementen

CIO(M)R In between meeting

Datum: 1 februari 2021

Internationaal

Locatie en data volgen, voorlopig gepland begin februari 2021

CIO(M)R midwintermeeting 2021

Datum: 1 maart 2021

Locatie: Brussel

Internationaal

In Brussel vindt de jaarlijkse wintermeeting plaats. De data volgen.