17 december 2020

Nieuwsbrief

Klik hier om de december nieuwsbrief van het nieuwe Hoofdbestuur in een nieuw tabblad te […]
27 november 2020

Brief HB KVNRO aan Vaste Commissie voor Defensie Tweede Kamer

Het Hoofdbestuur van de KVNRO heeft een brief gestuurd aan alle leden van de VCD […]
27 november 2020

Adaptieve Krijgsmacht en samenwerking met het bedrijfsleven

Steeds vaker zoekt Defensie de samenwerking met het bedrijfsleven. Maar een flexibel ‘deeltijdleger’ optuigen is complex, schrijft […]
16 november 2020

Nieuwsbrief

Klik hier om de eerste nieuwsbrief van het nieuwe Hoofdbestuur in een nieuw tabblad te […]
5 november 2020

Video KVNRO 3.0

De video zoals getoond tijdens de ALV is nu beschikbaar! Deze video gaat in op […]
3 november 2020

Bestuurswissel

Op 02 november 2020 stemde de Bijzonder Algemene Vergadering in met de installatie van het […]
1 november 2020

Presentatie van kol Lobbezoo

Tijdens de ALV 2020 gaf kol Lobbezoo een presentatie
8 oktober 2020

Vernieuwde KVNRO-website!

Volledig in een nieuw jasje met een update op inhoud!
3 oktober 2020

Buitengewone Algemene Vergadering

Op 02 november 2020 vindt de KVNRO Buitengewone Algemene Vergadering plaats. Deze vergadering voeren we […]
22 september 2020

Stukken van de Algemene Ledenvergadering staan digitaal

Op 28 september 2020 vindt de KVNRO Algemene Ledenvergadering plaats. De aanbiedingsbrief, agenda en vergaderdocumenten […]
16 september 2020

Symposium/Webinar Mars & Mercurius

Het symposium/webinar  ‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’, is gepland op 11 november […]
21 juli 2020

Herstart arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en vakbonden

14 mei 2020 – De formele gesprekken tussen Defensie en de vakbonden over de uitwerking […]