Nieuwsbrief 31 oktober 2018

31 oktober 2018

 Nieuwsbrief 31 oktober 2018

Geachte ereleden en leden van de KVNRO,

 

Op 7 augustus jl. hebben wij u geïnformeerd over de verdere procedure met betrekking tot de verkiezing van een nieuwe algemeen voorzitter.  Nu kunnen wij u informeren over het verloop van het proces tot nu toe en de verdere planning.

 

Het hoofdbestuur heeft, zoals u bekend,  een commissie ingesteld  die een regeling ontwerpt hoe om te gaan met de volmachtverlening ter uitvoering van het stemrecht tijdens de AV . Het doel is om een regeling op te stellen waarin beschreven wordt hoe met elkaar om te gaan met het verlenen van volmachten, inclusief de (faciliterende) rol van afdelingen hierin, zonder op dit moment de benodigde wijzigingen in de statuten  aan te brengen. Er is duidelijk behoefte aan afspraken om te komen tot een open, integer en democratisch proces en manipulatie van besluiten tegen te gaan.  De betreffende commissie heeft ons inmiddels geadviseerd. Het advies van de commissie zal aan de BAR (Bestuur Advies Raad) voorgelegd worden met het doel om deze procedure in het HR (Huishoudelijk Reglement) op te nemen. De Algemene Vergadering (AV) dient die regeling vervolgens vast te stellen.

Het betreffende voorstel is op de website van de KVNRO geplaatst.

Voorts heeft het hoofdbestuur deze commissie gevraagd om het hoofdbestuur te ontzorgen voor en tijdens de verkiezing zelve. De commissie richt zich met name op het ordelijk laten verlopen van het proces en de procedures en is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het gehele verkiezingsproces, inclusief:

  • het vooraf voorschrijven van één bepaald geldig format voor machtigingsformulieren (met uitsluiting van andere vormen);
  • de validatie van uitgebrachte machtigingen om namens iemand anders een stem uit te brengen;
  • het valideren van de geldigheid van uitgebrachte stemmen (is iemand lid ?) en

 .       het uitvoeren van de daadwerkelijke verkiezingsprocedure, leveren stemformulieren in de vergadering, stembus, tellen van de (geldig uitgebrachte) stemmen, bewaken algehele integriteit proces etc.

 

Het hoofdbestuur heeft inmiddels  een ‘Adviescommissie Algemeen Voorzitter’ van drie personen, ingesteld.  Het instellingsbesluit is op verzoek en advies van de voornoemde commissie door het hoofdbestuur aangepast. Het betreffende voorstel is op de website van de KVNRO geplaatst. 

 

 

Het hoofdbestuur streeft er naar om de eerste volgende vergadering met de BAR in november te laten plaatsvinden. Een buitengewone algemene vergadering (BAV) ten behoeve het vaststellen van het HR kan dan gepland worden. In samenspraak met de BAR zal bezien worden of deze vergadering gecombineerd kan worden met de vergadering  waarin de nieuwe voorzitter gekozen wordt.  Deze zal dan in januari of februari plaats kunnen hebben.

De leden zullen hierover ook middels een nieuwsbrief uiteraard tijdig geïnformeerd worden.

 

 

Stroe, 1 november 2018

namens het hoofdbestuur

 

H. Schimmel

algemeen secretaris

Ontwikkeld door Faceworks BV