Brandbrief arbeidsvoorwaardenbesluit

18 september 2018

Excellentie, 

Wij, officieren der Krijgsmacht, maken ons zorgen over de toekomst van onze
krijgsmacht. Het wantrouwen in onze organisatie begint alarmerend te worden.
 De verzuring na 30 jaar bezuinigen eist haar tol. Wij vrezen dat de onvrede over
 het voorliggende arbeidsvoorwaardenresultaat voor veel jonge officieren de
 spreekwoordelijke druppel zal zijn die hen doet besluiten Defensie te verlaten.

lees verder 
Ontwikkeld door Faceworks BV