MACHTIGING

15 mei 2018

MACHTIGING

 

voor de Algemene Vergadering van de KVNRO op 25 juni 2018 te Utrecht.

 

 

Ondergetekende (machtigingverstrekker),

 

Naam;                            ……………………………..

Geboortedatum;      ……………………………..

Lid van de KVNRO.  

 

Machtigt hierbij (gemachtigde),

 

Naam;                            ……………………………..

Geboortedatum;      ……………………………..

Lid van de KVNRO.

 

om voor hem/ haar*, zijn/haar* stem uit te brengen bij stemmingen tijdens

de Algemene Vergadering van de KVNRO op 25 juni 2018.

 

 

 

Woonplaats;               …………………………….

 

Datum;                          …………………………….

 

 

 

Ondertekening;         …………………………….

 

* doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

============================================

 

 

Ontvangen dd;                                 ……………………………

 

Aantal ontvangen machtigingen voor deze gemachtigde  

…………………………..(max. 4 machtigingen)

 

Algemeen secretaris KVNRO    

Handtekening                                  …………………………..

Ontwikkeld door Faceworks BV