Welkom bij KVNRO

Beschermheer,

Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau,

van Vollenhoven.Jubileumsymposium

Op 25 oktober 2017 vond het jubileumsymposium ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de KVNRO plaats in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Tijdens dit symposium werd het eerste exemplaar van het jubileumboek aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning. U vindt een uitgebreid verslag, foto's en links naar multimedia van deze feestelijke gebeurtenis in het nieuwoverzicht.De deelnemers ontvingen na afloop van het symposium het jubileumboek.

Achtergrond en organisatie

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) is opgericht in 1917 en is een belangenvereniging voor

alle (aspirant-) reserve officieren van Kon. Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee. Ex-dienstplichtig, ex-BOT'er, BBT'er of behorend tot het Korps Nationale Reserve. De KVNRO is daarom bij uitstek de interservice vereniging die de belangen van alle reserve officieren behartigt.

 

Een actieve vereniging

De KVNRO organiseert talloze militaire en sportieve activiteiten voor haar leden. Internationaal, nationaal en regionaal. De vereniging heeft 12 afdelingen, waar van 11 in Nederland en één op Curaçao. Bovendien is de KVNRO aangesloten bij de Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR).

 

CIOMR

Medici van De KVNRO nemen ook deel aan: La confédération 

Interalliée des Officers Médicaux de Réserve (CIOMR).

Dit is een overkoepelende organisatie,waarin de nationale medisch chirurgisch reservisten van de NATO lidstaten zijn verenigd.

Een belangrijke partner voor Defensie                            

 

De reserve officier staat met één been in de krijgsmacht en met het andere in de samenleving: een reserve officier is twice a citizen. Door deze combinatie kan de reserve officier een belangrijke rol spelen in het bevorderen van goede betrekkingen tussen de samenleving en de krijgsmacht, vooral na de opschorting van de opkomstplicht. Die ambassadeursrol vormt een belangrijke basis voor vele verenigingsactiviteiten. Hiermee is de KVNRO een belangrijke partner voor het Ministerie van Defensie, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van employer support programma's.

Informatie  van Defensie.over Reservisten.

 Federatie van reservisten (NRFK)

in de contacten met het Ministerie van Defensie.De KVNRO heeft een bestuurlijke samenwerking met de Algemene Vereniging voor Reserve Militairen (AVRM). Dit samenwerkingsverband, de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK), vertegenwoordigt dus alle reservisten uit alle krijgsmachtdelen.

 

1 CMI-Co

1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI-Co) coördineert bij militaire missies de interactie tussen militairen en civiele partijen. De ervaringen in Bosnië, Irak en Afghanistan hebben geleerd dat het contact met de lokale bevolking essentieel is. Dit sluit ook aan op de door Defensie gehanteerde 3D-aanpak (Defensie, Diplomacy, Development).

 

 

 

GOV/MHB

De Gezamenlijke Officieren

Verenigingen & Middelbaar

 en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) is een federatieve belangenvereniging én een beroepsvereniging binnen de overlegsector Defensie

 • 101e Algemene vergadering op maandag 23 april 2018
 • Het hoofdbestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene vergadering, die zal worden...
 • Lees verder
 • persbericht Kabinet van de Gouverneur van Curacao
 • Lees verder
 • Oproep voor (kandidaat) bestuursleden voor het KVNRO Hoofdbestuur
 • Lees verder
 • Erecouloir op 4 mei op de Dam in Amsterdam
 • Lees verder
 • Jubileumrede
 • De jubileumrede uitgesproken door de voorzitter op het jubileumsymposium 100 jaar KVNRO
 • Lees verder
 • Verslag jubileumsymposium 100 jaar KVNRO
 • Verslag jubileumsymposium 100 jaar KVNRO door kolonel mr. Bart Damen
 • Lees verder
 • Foto's en publiciteit rondom jubileumsymposium
 • Links naar verschillende media
 • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV